Home         |        About  us         |          Honor          |        Products  show          |           Contact  us       

 
 
 
 
 
 
 
 

    Company: Qingdao Huaken Mechanical Technology co.,ltd

                    (Qingdao Yuejia Machinery Co., Ltd)
                   Jiaonan Jingwei Textile Machinery Factory

   Add: Huangshan Economic Zone,Wangtai Town,Huangdao District,Qingdao,China

    Tel:   +86-532-83122878

   H.P.: +86 13806428755 (Mr. Zhang)


   Fax:  0086-532-83121728

   E-mail:  yuejia@fangji.cn

   Http:    www.fangji.cn

 

 

Copyright © Qingdao Yuejia Machinery Co.,Ltd. &  Jiaonan Jingwei Textile Machinery Factory
Tel:0086-532-83122878  Fax:0086-532-83121728